Jesteś tutaj

O Firmie - Ekologus

Firma Ekologus sp. z o.o. koncentruje się na rynku polskim, wspomagając rozwój instytucji oraz firm różnych branż, poprzez: 

 

 

Podejmując z nami współpracę


 • otrzymacie Państwo wsparcie merytoryczne pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych z Ochrony Środowiska stawianych przedsiębiorcom,
 • unikniecie Państwo kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych z dziedziny ochrony środowiska,
 • uzyskacie Państwo wspomaganie w realizacji procedur administracyjnych związanych z otrzymaniem pozwoleń z zakresu ochrony środowiska
 • możecie Państwo odgraniczyć koszty związane z zatrudnieniem dodatkowego pracownika, który musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę w zakresie zmieniających się przepisów prawnych z OŚ.

 

Firma Ekologus Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości kompleksowych usług m.in. z zakresu ochrony środowiska, rekultywacji, sprzedaży sorbentów.

Prowadzimy również szkolenia

 • ekologiczne,
 • z ratownictwa chemicznego,
 • systemów zarządzania,
 • BHP,
 • postępowania na wypadek awarii
 • szkolenia menedżerskie - m.in. biznesowe i interpersonalne.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin.

W zespole posiadamy bardzo dobrych wykładowców i trenerów z wiedzą prawną oraz z doświadczeniem praktycznym.

HISTORIA


Najważniejsze wydarzenia z działalności naszej firmy

1989

Rozpoczęcie działalności.

1994

Uruchomienie działalności szkoleniowej.

1994

Analiza uciążliwości dla Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu- 900 emitorów.

1995

Uruchomienie działu sorbentów.

1998

Wykonanie pierwszej rekultywacji.

1999

Rozpoczęcie wyjazdów studyjnych – Austria, Dania, Szwecja.

2000

Uruchomienie działu przydomowych oczyszczalni ścieków.

2002

Uzyskanie pierwszej akredytacji PARP jako firma doradcza dla MSP.

2003

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem pierwszego wniosku o pozwolenie zintegrowane.

2005

 • Przegląd ekologiczny przy prywatyzacji 4 firm grupy Wielkiej Syntezy Chemicznej - Nafta Polska S.A.
 • Międzynarodowy projekt Eko-socrates dotyczący metodologii edukacji dorosłych w zakresie ochrony środowiska 2006.
 • Powstanie Grupy Ekologus.
 • Podpisanie porozumienia współpracy z Instytutem Integracji Europejskiej na Ukrainie.

2006

 • Stworzono Grupę Ekologus, w skład której weszły 3 firmy: Ekologus Sp. zo.o., Nowoczesne Kształcenie i Rozwój oraz Bioenergo-Tech.
 • Ogólnopolska Konferencja zamykająca Międzynarodowy Projektu 2005-2006 "Sokrates - Grundtvig 2" z partnerami ze Szwecji i Austrii nt: „Rozwój Kompetencji i Metodologii w zakresie Kształcenia ustawicznego Dorosłych w dziedzinie Ochrony Środowiska”.

2007

 • Pozytywne zakończenie procesu postępowania w sprawie pozwoleń zintegrowanych dla 20 rodzajów różnych instalacji z terenu całej Polski.
 • Przeprowadzenie działań naprawczych po wydobyciu z ziemi zbiornika po paliwie dla Henkel Polska.

2008

 • Rozpoznanie środowiska hydrogeologicznego i wykonanie projektu rekultywacji na okoliczność wypadku kolejowego dla PKP PLK.
 • Podpisanie umowy o stałej współpracy w zakresie ochrony środowiska z WSK "PZL-Rzeszów" S.A.

2009

 • Przeprowadzenie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego cyklu szkoleń z zakresu raportów ooś dla 1100 osób.
 • Przeprowadzenie prac ograniczających wpływ na środowisko zanieczyszczeń z dawnej bocznicy kolejowej dla Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Mokotów.
 • Wygranie konkursu ofert na ”Opracowanie studialne dla budowy kompostowni osadów ściekowych” dla CTL Maczki-Bór.

2010

 • Przeprowadzenie oraz pomyślne zakończenie akcji ratownicznej w związku z wyciekiem oleju napędowego na linii kolejowej w Tarnowskich Górach.
 • Zakończenie procesu rekultywacji terenów skażonych substancjami ropopochodnymi w wyniku katastrofy kolejowej w Chybiu.
 • Opracowanie studialne dla budowy Biogazowni OZE, a następnie przeprowadzenie prezentacji pt. „Gospodarka bioodpadami” na ogólnopolskiej konferencji dla CTL Maczki-Bór.

2011

 • Projekty szkoleniowe dla Ministerstw:
  - Rozwoju Regionalnego – MRR
  - Obrony Narodowej- MON
  - Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – MTBiGM.
 • Nawiązanie współpracy z: Polskie Zakłady Lotnicze- PZL Mielec, PZL Świdnik, ARMATOORA S.A. Nisko, Zakłady Przemysłu Wapienniczego Sitkówka Nowiny - wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.
 • Przeprowadzenie procesu rekultywacji terenu zanieczyszczonego etylobenzenem dla PKP PLK.
 • Przejęcie obsługą doradczo-ekspercką w zakresie ochrony środowiska nowych spółek należących do Atmatury Kraków S.A.
 • Przejęcie obsługą doradczo-ekspercką w zakresie ochrony środowiska nowych spółek należących do Atmatury Kraków S.A.

2012

 • Rozwinięcie Działu Sorbentów o nowy asortyment środków technicznych do zabezpieczania miejsc wycieków substancji ropopochodnych i chemikaliów.
 • Wykonanie Raportu OOŚ na potrzeby inwestycji w „PZL- Świdnik” S.A.

2014

 • Wykonanie Raportu dla nowej instalacji do przerobu odpadów porafinacyjnych.
 • Wejście w struktury Hamilton Poland S.A.

2017

 • Wyjście ze struktury Hamilton Poland S.A.
 • Uzyskanie certfikatu SUS.2.0 na usługi szkoleniowo-rozowjowe wydanego przez DEKRA Certification Sp. z o.o., co umożliwia nam oferowanie dofinasowanych szkoleń dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach PSF.